Geachte bezoeker,

 Heel hartelijk welkom op onze website! De website van de Stichting Zijner Majesteits Bonaire. Onder de verschillende hoofdstukken kunt u zien wat de Bonaire is, wat er met haar is gebeurd en wat er met haar gaat gebeuren. Het is een lang verhaal, maar wat wil je anders met een schip van 130 jaar oud, dat na een bloemrijk verleden een nieuwe toekomst tegemoet gaat.


  Bonaire bij het verlaten van Het Nieuwe Diep.

  
Voor al uw opmerkingen, suggesties en aanvullingen kunt u mailen via deze website.
Ook worden enthousiaste vrijwilligers gezocht, die de technische details van het schip willen opzoeken in boeken en andere documentatie, zodat op verantwoorde wijze het schip gereconstrueerd kan worden.
Voor direct contact met het bestuur kan gebeld worden met het nummer van de voorzitter: 0223 642547.

U kunt donateur worden van de Stichting Vrienden van de Boanaire door 10 euro of meer per jaar over te maken naar bankrekeningnummer NL13RABO01102.35.762 tnv Stichting Vrienden van de Bonaire, onder vermelding van uw naam, adres en e-mail adres.

Er is een dia-presentatie gemaakt over de Bonaire, die vertoond kan worden aan groepen van meer dan 15 personen, tegen onkostenvergoeding. U kunt daar naar vragen op het e-mail adres van de Bonaire, stichtingbonaire@gmail.com 

Het correspondentie adres van zowel Stichting Zijner Majesteits Bonaire als van Stichting Vrienden van de Bonaire is:
Willemsoord 52A, 1781 AS Den Helder.


En ten slotte volgt nu, op verzoek van veel bezoekers van deze site, het bankrekeningnummer van de Stichting Bonaire te Den Helder: NL03INGB0679308717.